Hypofysys.se Stödföreningen HypophysisSkriv i g�stboken
<a href="http://www.justforeignpolicy.org">montre< 28.Mar.2016
thank
Cyber Crime 26.Feb.2016
Nice TQ :)
[url=http://goo.gl/M9vWgP]Lowongan Kerja Terbaru[/url]
<a href="http://goo.gl/M9vWgP">Loker</a>
[link=http://goo.gl/M9vWgP]Lowongan[/link]
http://goo.gl/Ip2ZgC
<a href="http://goo.gl/M9vWgP">Lowongan Kerja Terb 26.Feb.2016
nice site .. thanks
�sa. 13.Okt.2015
Hej. Vad �r statusen p� f�reningen .?
Roger 4.Sep.2015
sf6ndag, mars 17, 2013 Hej!He4r kommer en uenrppnipg fre5n Kostre5dgivarna. Efter denna kommer jag att svara de4r. Hoppas att det e4r ok. He4r kommer mina funderingar:Hej igen!Jag e4lskar sakliga diskussioner. Det e4r se5 vi utvecklas. Jag uppskattar ne4r det finns olikheter och olika inriktningar. Det e4r se5 vi utvecklas. Jag ser inte ne5gon konkurrens mellan mig och Martina. Jag har aldrig skrivit ett enda negativt ord om henne eller hennes kunskap, och kommer aldrig att gf6ra. Jag respekterar me4nniskor och olikheter, e4ven om jag inte alltid delar ste5ngpunkt. A-M, du pratar om att e4mnesomse4ttningen kanske inte ff6re4ndras men hormonerna gf6r. c4r inte e4mnesomse4ttningen hormoner? (T3, T4 och kortisol-styrt)Eller e4r det he4r missuppfattningen e4r, att det e4r sje4lva betaoxidationen som inte ff6re4ndras. Ff6r de4r he5ller jag med. Sje4lva fettff6rbre4nningen pe5verkas troligtvis inte.Att vi tappar muskelmassa ste4mmer nog ff6r vissa. Vissa i min e5lder bf6r nog le4gga lite mer tid pe5 tre4ning. Men det som e4r intressant e4r vi som verkligen tre4nar och alltid har gjort, vi som har en mycket bra muskelmassa (Jag ligger le5ngt f6ver det normala ff6r kvinnor i min e5lder och har alltid gjort, e4ven som fet) Varff6r har vi problem om muskelmassan e4r bra och e4mnesomse4ttningen kvarste5r pe5 det normala? Jag fe5r inte ihop logiken.Sen tar du upp detta med me4ttnadshormon. Det e4r ju det jag flaggar ff6r. Jag delar din uppfattning. De ff6re4ndras. Varff6r? Om de inte pe5verkas av hur vi e4ter, ff6r det pe5ste5s ju av me5nga idag, av vad ff6re4ndras de de5? Ff6r me5nga har som faktum en stf6rd me4ttnad och hunger idag, e4ven vid strikt LCHF.Sen kommer ne4sta fundering. De flesta jag arbetar med i dag, kvinnor 40-60 e5r. (Observera e5ldern ff6r det e4r ju skillnad pe5 ne5gon som e4r 20-30) De f6vere4ter inte. De har provat SSS LCHF. Fungerar inte. De har provar Fakir, fungerar inte. De har provat PF, fungerar inte. Och de e4r inte uppe pe5 natten och tjuve4ter. Varff6r ge5r de inte ner i vikt, om jag har fel ge4llande en otrygg kropp?Tar vi sen fe5ngarna i gettot. He5ller med i ditt resonemang. De tappade muskler. MEN de arbetade ockse5 8-10 timmar var dag pe5 dessa 700-800 kcal. Och se5 me5nga timmars arbete borde ff6rbruka viss energi. Och detta arbete tillsammans med den basala ff6rbrukningen borde enligt all kunskap som finns idag klart f6verstiga 700-800 kcal. Se5 e4ven om viktminsknigen inte skulle bli 75 kilo se5 kanske runt 40-50 kilo? Varff6r skedde inte det? Ff6r inte kan ve4l muskelmassan vara se5 le5g och du e4nde5 klarar av 10 timmars arbete var dag pe5 full e4mnesomse4ttning som de5 inte skulle motsvara med e4n 700 kcal? I min ve4rld le5ter det orimligt. Du pratade om hormonell pe5verkan. De4r he5ller jag med och det e4r ju de4r jag har min oro. Att stre4va efter minimalt med fett pe5 kroppen kan nog ge en skitsnygg kropp. Men vad he4nder med ve5r hormoner? Kf6nshormoner? Spegelbilden e4r snygg men hur e4r det med alla ve5ra fettlf6sliga vitaminer? Och om du e4ter mycket fett (vilket jag tror e4r helt ofarligt) vad e4r det de5 du inte orkar e4ta den dagen?Och det du inte e4ter, vad har det ff6r arbetsuppgifter i kroppen? Brister tar ca 10 e5r att bli sjuk av, se5 du kan me5 perfekt idag. Jag me5dde perfekt pe5 Helsingf6rspiller Smal, snygg och alltid ohungrig. Inget kunde f6vertyga mig den ge5ngen att jag hade fel fokus. Min magen var ju stenhe5rd och platt!Sen en annan tanke. Redogf6r vi ff6rebilder som har stora bloggar eller FB-grupper ff6r allt? Eller kan det vara se5 att vi presenterar den bild som vi f6nskar leva efter?Sen c4R det stor skillnad pe5 oss som jojobantade med fettskre4md kost. Vi misslyckades ju och stannade kvar i att ge5 ner i vikt i 20-30 e5r. Ni som nu har hela kroppar och kan bf6rja med re4tt kost har ju en enorm ff6rdel. Ni ge5r ner i vikt. c4r klara och kan sle4ppa fokuseringen. Ni ge5r ner till f6nskad vikt och sen bf6rjar livet. Ff6r vi ska ju inte e4ta livet, vi ska ju leva det. Min oro e4r att trots att ni har den enkla kroppen. Ni gf6r det ni ska och lyckas
Bernth Lundstr�m 4.Jun.2015
Hej. Efter Pias bortg�ng har det varit tyst fr�n den som �r firmatecknare och ansvarig f�r f�reningen. Vi har inte f�tt n�gon kallelse till styrelsem�te f�r att diskutera vad som ska h�nda i framtiden.
? 29.Maj.2015
Har det varit �rsm�te, ska man betala in �rsavgift f�r 2015.
Seb Bertilsson 21.Maj.2015
Hur �r l�get i f�reningen.
det verkar lungt? F�r lungt?
Hemsidan ha fastnat 2014
GL�M INT JAG FINNS TILLG�NGLIG
. 9.Mar.2015
.
Sören 22.Maj.2014
Gästboken är nu ändrad, så att du inte behöver uppge e-postadress.
Om du VILL att din e-postadress skall kunna ses av andra, så skriv in den i texten.
/Sören
Pia Lindström 27.Mar.2014
Underbara ord från Bo Hirche,liksom många mail´s jag fått också om föreningen. Vi är på gång och det känns så bra på många sätt och vis mvh Pia i Hypophysis
Bo Hirche 26.Mar.2014
Hej Pia, vilken oerhörd tur denna förening har, att få tillbaka dig som ordförande. Det är bara att buga och gratulera. Stridsyxan är förhoppningsvis nergrävd.
Mvh Bo
Seb 12.Mar.2014
Kontakta mig då Carola
Seb
Seb 12.Mar.2014
Få väl vara med då, de ha väl mycket nu för årsmötet, själv ha jag tre olika saker denna hel, men hälsning tiller alla
Seb, kont person X län
Sidor: 1 2