>

Hypofysys.se Stödföreningen Hypophysis


Bli medlem i stödföreningen Hypophysis

 • Medlem med diagnos: 250 kr/år

 • Familjemedlemskap (gäller alla i samma hushåll): 300 kr/år

 • Stödmedlem (anhörig eller vän): 150 kr/år

 • Stödmedlem utan medlemsblad: 100 kr/år

I medlemsavgiften ingår medlemsbladet Aktuellt Hormonellt (fyra ggr/år), för den som har diagnos en s k pins att sätta på jackan t ex (föreställande föreningens logotype samt broschyren Välkommen och hjälp och stöd när och om man behöver det men också att få kontakt med andra som gått igenom eller går det man nu själv gör.

 

Betala din medlemsavgift på postgiro 830 39 33-9

 • Det ska framgå om du vill bli diagnosmedlem, stödmedlem eller om du vill betala familjemedlemskap, då också namnen på dem som då skall bo på samma adress och då alla räknas som medlemmar. Du ska uppge namn, adress, postadress, telefonnummer, e-post, samt ditt födelseår, observera att du härmed också godkänner att dina uppgifter registreras i vårt dataregister men att de handlingar som avses är endast för medlemshantering och informationsutskick samt slutligen diagnos.
   
 • Glöm ej uppge namn, adress, telnr, e-post - ditt födelseår om du avser bli diagnosmedlem och då också diagnos på inbetalningskortet eller om du betalar via Internetbanken  - för vi har ingen möjlighet att spåra inbetalningar och kan då därmed inte registrera dig som medlem.
   
 • Får du inte plats med all information när du betalar via postgiro så skriver du ner uppgifterna i ett mejl och skickar till Hypophysis, klicka...
 • Genom stödföreningen Hypophysis kan du få kunskap om ovanliga hormonella sjukdomar. Vi kan ge dig råd före och efter diagnos av en hormonell sjukdom, och vara ett stöd för dig i ditt vardags- och arbetsliv.

 • Hypophysis är en landsomfattande stödförening för personer med hormonella sjukdomar och deras anhöriga. Här kan du få kontakt med andra som har samma ovanliga sjukdom.