>

Hypofysys.se Stödföreningen Hypophysis

      Kontaktpersoner

 

 Kontaktpersoner

Föreningen har ett antal kontaktpersoner runt om i landet. Deras uppgift är att finnas till hands och lyssna på dig och ge dig sitt stöd på det sätt som du behöver.

De flesta kontaktpersonerna har själva diagnos, eller är anhöriga till någon med diagnos, så det rent medicinska kan man inte alltid få svar på. Där ska du alltid vända dig till din läkare/sjuksköterska.

 • Dalarna:  Vakant
 • Gotland: Daniel Larsson, tel: 0498-502 11.

 • Göteborg: Christina Lind, tel 031-121184

 • Gävleborgs län: Vakant

 • Oskarshamn: Anita Martinsson, tel 0491-81931.

 • Skåne/Blekinge/Småland: Vakant

 • Skövde/Mariestad/Lidköping: Kjell Kroon, tel: 0511-551 30.

 • Stockholm (KS): Eva Lindqvist, tel: 08-500 345 98.

 • Södra Älvsborg (Alingsås): Mariana Nordgren, tel: 0322-139 39.

 • Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands Län: Lajla Lindgren,
  tel: 070-248 43 44.

 • Västerbottens och Norrbottens Län: Sören Wallén, tel: 070-513 58 51.

 • Ungdomar: Johanna Mårtensson, tel: 040-48 27 48.

 • Barn & ungdom: Ulrika Laurin, e-post klicka !

 • Barn & ungdom: Pernilla Berghé, epost klicka !

Hypophysis kontaktpersoner ska ta emot den första kontakten från blivande medlemmar via telefon och ta del av vederbörandes sjukdomshistoria, och ge vederbörande tips och råd. Det är viktigt att man är lyhörd för var i sorgeprocessen vederbörande befinner sig, det vill säga hur färsk diagnosen är.

Kontaktpersonen ska fråga den kontaktsökande om det finns intresse att gå med i föreningen.