>

Hypofysys.se Stödföreningen Hypophysis

      Kontaktpersoner

Vid frågor om diagnoser och medlemskap

 

Stödföreningen Hypophysis


Styrelse.

Kontakt: Margaretha Nordvall 070-353 63 42

Ordförande: Vakant

Övriga styrelseledamöter är: Bernth Lundström, Margaretha Nordvall, Eva Lindqvist, Thomas Gjutarenäfve och Kjell Kroon.

Fler uppgifter se Styrelse 2014.

 

Observera att på Facebook

Finns två oberoende Facebookgrupper, som heter Hormonsjukdomar och Barn med otillräcklig hypofysfunktion. Observeras bör att dessa grupper är helt fristående från föreningen Hypophysis.