>

Hypofysys.se Stödföreningen Hypophysis

      Statistik

2014-06-12

Vill härmed å Hypophysis styrelse samt också våra medlemmar naturligtvis tacka för de pengar - 32086 kronor - som vi nu fått ta över för vår verksamhet från svenska Hypofysföreningen Väst är inkomna och kommer att användas väl i vår verksamhet.

Pia Lindström

2014-04-10

En stödförening som nu lägger ner sin verksamhet och som jag känner det är angeläget få informera om: Är att svenska hypofysföreningen Väst med säte i Göteborg och som startades 1998 av medlemmar som då hoppade av stödföreningen Hypophysis. 

Jag blev i måndags uppringd av kassören i svenska hypofysföreningen Väst och som då berättade för mig att de nu vid sitt årsmöte beslutat om att lägga ned sin verksamhet pga ett så fåtal medlemmar kvar, att de som drivit det hela har fullt upp med annat och vill prioritera det istället men att de vill låta de pengar som finns kvar övergå till Hypophysis verksamhet istället. Något både jag och styrelsen i Hypophysis naturligtvis är tacksamma för och blir till en ytterligare hjälp i vårt fortsatta arbete få igång en aktivare stödförening igen. Dessutom vill vi också säga till er att ni är hjärtligt välkomna tillbaka som medlemmar i Hypophysis och vill man bli en medarbetare, man behöver inte för den sakens skull sitta med i styrelsen, det finns alltid något någon kan bidra med - så bara hör av er. . . .

Pia Lindström med övriga i styrelsen för Hypophysis

2014-03-19

Kära medlemmar men också övriga intresserade av vår information

Här en liten uppdatering och som säkert många undrar över. För det första vill jag tala om att jag Pia Lindström är tillbaka som ordförande och med en ny styrelse som medarbetare - vilka de är står mer om på Startsidan - alla är vi ideellt arbetande och någon hormonell udda diagnos och därmed olika erfarenheter men brinner för att få komma igång med föreningsarbetet - med vår egna erfarenhet av att ha en dylik diagnos, få dela med oss av våra erfarenheter till de som verkligen behöver det - det har vi alla erfarenheter av och kan kanske lite mer än våra läkare ibland känner till - jag som blev hypofysopererad på 60-talet och sedan dess lever helt utan hypofys och därmed ingen egen hormonproduktion alls och där ju kortisonet är det mest viktiga och livsuppehållande där kan jag vara till hjälp mer än sjukvårdens personal många gånger med råd och varför man mår si och så m m. Jag nås på e-post info@hypophysis.se liksom övriga i styrelsen men har också kvar min e-postadress hypo.physis@telia.com - för mer information finns jag tillgänglig på telefon när jag är hemma och då dagtid mellan klockan 8.00 - 17.00 0435 - 547 66 eller så kan man lämna ett meddelande på telefonsvararen ifall jag inte hemma så ringer jag upp.

Om årsmötet samt protokoll m m kommer i nästa medlemsblad i slutet av april, början på maj någon gång - men en sak som är jätteviktig och rejält försenad är årets medlemsavgift (enligt stadgarna betalas senast den februari), något som stod nämnt om i medlemsbladet som kom ut nu strax innan årsmötet men inget inbetalningskort bifogat och därmed lätt glömma. För att du inte skall bli struken som medlem så ber jag dig snarast därför betala in, jag kommer skicka ut ett Nyhetsbrev och till dem som har det i pappersform då bifogar ett inbetalningskort, till er som har e-postadresser kommer Nyhetsbrevet den vägen och betalar in på plusgirokonto 830 39 33-9 och glöm inte fylla i från vem och med fullständig adress, telnr och om du har e-post - de olika kostnaderna för vilket medlemsskap det gäller finner du på sidan Välkommen & Info. För föreningens verksamhet jätteviktigt pengarna kommer in och helst nu då senast den siste mars 2014 eller om man vill stå kvar och ha uppskov ytterligare att man hör av sig till mig, vilka uppdrag övriga i styrelsen kommer ha vet vi först efter ett s k konstituerande styrelsemöte som vi kommer ha i början på april 2014.

Mer om årsmötet och vad vi vill jobba med och vill prioritera för er medlemmar kommer i nästa medlemsblad men också läggas in om här på hemsidan efter hand, var inte rädda för att ta kontakt och förhör er om vad det än vara må. All hjälp behövs och inte minst idéer på vad man vill få information om - så bara hör av dig om du känner dig manad.

Önskar alla allt gott och många hälsningar från

Pia Lindström, ordförande i Hypophysis samt också från övriga i styrelsen