>

Hypofysys.se Stödföreningen Hypophysis

      Artiklar

Årsmöte i Bagarmossen lördag 15 mars

Lördagen den 15 mars höll stödföreningen Hypophysis årsmöte i Bagarmossens Folkets Hus.
Innan årsmötesformalia inledde vi med en lång presentationsrunda, och många erfarenheter, tips och råd kom upp på bordet.
Efter den gemensamma lunchen hölls en presentation om utmattnings-depression, och hur man kan vända sjukfrånvaro till frisknärvaro.


2014 års årsmöte med Hypophysis hölls i Bagarmossen Folkets Hus lördagen den 15 mars. Dit var det bra förbindelse via tunnelbana (20 min från centrum). Vi hade hyrt en lagom stor lokal på bottenplanet, och vi kunde på egen hand brygga kaffe och fixa med kaffebröd, vatten och frukt i ett närliggande pentry.

Innan årsmötesformalia hade vi en lång presentation av och för varandra. Några deltagare hade varit på årsmöten förut, medan andra var helt nya i sammanhanget. De flesta hade helt olika diagnoser och bakgrunder. Alla erfarenheter, tips och råd som kom upp på bordet var oss alla till gagn.

Sen inleddes årsmötesformalia. Under punkten ekonomi framkom att kassören, som inte var närvarande på årsmötet, inte har lämnat över föreningens räkenskaper till revisorn Katarina Romell, och hon har därför inte kunnat göra någon revision.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen villkorad ansvarsfrihet. Villkoren är följande:

  1. Kassören ska snarast överlämna räkenskaperna till revisorn Katarina Romell.
  2. Den nya styrelsen ska senast 30/6 redovisa räkenskaper och revisionsberättelse på föreningens hemsida och i medlemsbladet. Styrelsen för 2013 ska också personligen informeras om att de beviljats ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Som ordförande för 2 år valdes Pia Lindström. Följande personer valdes till ledamöter/suppleanter/revisor: Bernth Lundström, Thomas Gjutarenäfve, Kjell Kroon och Eva Lindqvist. Margaretha Nordvall, kassör, sitter kvar ytterligare ett år. Den nya styrelsen återkommer snarast med vilka förtroendeuppdrag som respektive person ska ha.
Nedanstående rad tillagt av Pia.
Enligt årsmötesprotokollet: ”Två ordinarie ledamöter ska väljas på 2 år och en på 1 år.

Följande personer avgick i samband med årsmötet: Elisabeth Trygg (ordförande), Margaretha Nordin (ledamot), Ulrika Laurin (ledamot), Pernilla Berghé (sekreterare), Eva Forslund (suppleant), och Katarina Romell (revisor). Den sistnämnda måste dock genomföra revisionen för 2013 innan hon kan avgå.

Efter årsmötesformalia åt vi gemensam lunch på en närliggande restaurang. Efter lunchen höll undertecknad en presentation om utmattningsdepression och hur man kan vända sjukfrånvaro till frisknärvaro. Se separat artikel.

Pernilla Berghé

 

Protokoll från årsmötet den 15 mars 2014.

Verksamhetsberättelse för år 2013.